Atbildes uz jautājumiem

  1. Kādas pensijas sistēmas veidi ir Latvijā? Latvijā pastāv obligātā pirmā un papildu (otrā) līmeņa pensiju sistēma. Pirmajā līmenī iemaksas tiek veiktas no darba algas, otrajā – individuāli iekrājot.

  2. Kurš var saņemt valsts pamatpensiju Latvijā? Valsts pamatpensiju var saņemt Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir mazs ienākums un maz iekrājumu.

  3. Cik vecumā ir tiesības saņemt vecuma pensiju? Vecuma pensija Latvijā tiek piešķirta no 65 gadu vecuma. Tomēr ir iespējama agrāka pensijas vecuma izmantošana ar noteiktiem nosacījumiem.

  4. Vai ir iespējams saņemt pensiju agrāk nekā 65 gadu vecumā? Jā, ir iespējams pieteikties agrākai vecuma pensijai, ja ir sasniegts noteikts vecums un ir veiktas iemaksas pensiju sistēmā.

  5. Kāda ir minimālā un maksimālā pensijas apmēra robeža? Minimālais un maksimālais pensijas apmērs tiek regulēts, atkarībā no valsts noteiktajiem standartiem un iemaksām.

  6. Kādas ir iespējas papildu pensiju ieguldīšanai? Latvijā ir iespējams papildus ieguldīt savas pensijas iekrājumos ar trešo līmeni pensiju shēmās vai individuālajos pensiju plānos.

  7. Vai ir iespējama pensijas pārnešana no ārzemēm uz Latviju? Jā, ir iespējams pārnest pensijas tiesības uz Latviju, izpildot noteiktus nosacījumus un procedūras.

  8. Kādas ir iespējas saņemt invalīda pensiju? Invalīda pensiju var saņemt personas, kuras ir noteiktā invaliditātes grupā un atbilst citiem noteikumiem.

  9. Vai pensiju apmēru ietekmē personas darba stāžs? Jā, darba stāžs ir viens no faktoriem, kas ietekmē pensijas apmēru Latvijā. Jo ilgāks darba stāžs, jo lielāka pensija.

  10. Vai ir iespējams strādāt pēc pensijas vecuma sasniegšanas? Jā, ir iespējams turpināt strādāt pēc pensijas vecuma sasniegšanas un saņemt gan pensiju, gan algas par strādāto laiku. Ierobežojumi var attiekties uz noteiktu amatu vai nozari.